تجهیزات دریایی

شرکت توسعه گران الکترونیک رخش توانسته است  چندین پروژه در حوزه ی تجهیزات دریایی مورد استفاده در کشتی ها را در بخش تحقیق و توسعه خود به پایان برساند؛ که از آن جمله میتوان به "نمایشگر وضعیت سکان کشتی" و "سیستم مانیتورینگ موتورهای دیزل کشتی" اشاره نمود . 

همچنین این شرکت آمادگی و توانایی انجام پروژه های مرتبط را با توجه به درخواست مشتری و در راستای نوسازی و بروز رسانی سیستم های الکترونیکی مورد استفاده در وسایل نقلیه دریایی ، خواهد داشت.

محصولات مرتبط

لیست محصولات مرتبط با این دسته بندی