سنسور ها و ترانسمیتر های صنعتی-industial sensors and trasmitters

سنسور ها وظیفه اندازه گیری کمیت ها و تبدیل آنها به واحد های قابل درک را داشته و ترنسمیتر ها نیز وظیفه ی انتقال مقادیر اندازه گیری شده را به قسمت ها بر مبنای پروتوکل های تعریف شده و استاندارد، دارند. سنسور های صنعتی علاوه بر وظایف ذکر شده بایستی امادگی و توانایی کار در محیط های پر نویز را داشته و مکانیزم هایی را اتخاذ کرده که از صحت مقادیر اندازه گیری شده،اطمینان کامل حاصل نمایند.

محصولات مرتبط

لیست محصولات مرتبط با این دسته بندی