سیستم مکانیزاسیون آبیاری

سیستم مکانیزاسیون آبیاری

این سیستم بستری جهت پیاده سازی الگوریتم های مهندسی و بهینه شده (برمبنای تخصص مهندسان کشاورزی و مهندسان آب) جهت مصرف هر چه بهتر منابع انرژی و آبی باغ ها و مزارع کشاورزی است. پایه پیاده سازی چنین الگوریتمی، امکان آب رسانی قطعی به یک بخش در زمان مشخص و به مقدار مشخص است. سیستم معرفی شده از دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری تشکیل شده است که عمده وظیفه قسمت نرم افزار مدیریت و زمان بندی مسیر ها و آماده سازی رابط کاربری برای پیاده سازی توپولوژی طراحی شده است. قسمت سخت افزار از مجموعه های الکترونیکی و مکانیکی تشکیل شده که عنصر اصلی آن شیر برقی است. علاوه بر آن سیستم مجهز به بخش اندازه گیری میزان رطوبت و مکش خاک، سطح آب مخزن، مدیریت پمپ، کنترل از راه دور فرآیند، مانیتورینگ و اعلام اخطار،بخش ایجاد شبکه پویا بین شیر ها و ... به منظور آبیاری بهینه و هوشمند است.

محصولات مرتبط

لیست محصولات مرتبط با این دسته بندی