سیستم کنترل و مانیتورینگ محیطی اتاق های سرور و دیتا سنتر ها

سیستم های کنترل و مانیتورینگ اتاق سرور،کنترل مرکز داده ( کنترل دیتا سنترها)

افزایش روز افزون استفاده کاربران از خدمات کامپیوتری سازمانهای بزرگ و کوچک را به سمت ارائه انواع سرویسهای الکترونیکی سوق داده است ، از این رو کارشناسان ما با طراحی تجهیزات الکترونیکی و با هدف مدیریت بهینه محلی ، زیر ساختهای فناوری اطلاعات در شبکه ها و مراکز داده به تولید سیستم های هوشمند و نرم افزارهای جامع جهت کنترل و پایش عوامل محیطی و سایر تجهیزات الکترونیکی و قابل مدیریت نصب شده در رک ها و مراکز داده پرداخته اند.

 

محصولات مرتبط

لیست محصولات مرتبط با این دسته بندی