سیستم های کنترل از راه دور

سیستم کنترل از راه دور بی سیم

سیستم های کنترل از راه دور شرکت توسعه گران الکترونیک رخش به صورت RF و در توان ها و رنج های فرکانسی متنوع ، برمبنای نیاز مشتری ارایه می گردند. این سیستم ها با برد های 50 متر، تا بیش از 3000 متر و با تپولوژی های مختلف (یک فرسنده و چندین گیرنده، چندین فرسنده و یک یا چندین گیرنده) تولید میشوند. شناسایی خودکار دستگاه ها،ارسال چندین باره و نمایش اخطار در صورت قطع ارتباط، از دیگر امکانات دستگاه های تولیدی این شرکت می باشند.

محصولات مرتبط

لیست محصولات مرتبط با این دسته بندی