سیستم کنترل اتاق های تمیز

اتاق های تمیز ابتدا در برنامه های فضایی و به جهت کنترل ذرات معلق و کاهش آلودگی های محیطی ،مورد استفاده قرار میگرفت. اما امروزه از این تکنولوژی در بسیاری از فرایند های تحقیقاتی ، آزمایشگاه های دارویی و بیولوژیکی ، تولید قطعات الکترونیکی و ... بهره برده می شود تا شرایط محیطی مطابق با استانداردهای صنعتی و نظارتی فراهم شود.
شرکت تگرا الکترونیک از سال ها پیش، اقدام به ارائه ی انواع راهکارها و تولید انواع سیستم های الکترونیکی جهت کنترل بهینه این مجموعه ها نموده است.

محصولات مرتبط

لیست محصولات مرتبط با این دسته بندی